Občina Cankova Občina Cankova

Informacije javnega značaja

Kontakt

Občina Cankova
Cankova 25
9261 Cankova

T: 02/540-93-70 – tajništvo
T: 02/540-93-77 – župan
F: 02/540-93-78

E: tajnistvo@obcina-cankova.si
I: www.cankova.si


Občina Cankova - Facebook

 

Delovni čas Občinske uprave

Ponedeljek:   od 7. do 15. ure
Torek: od 7. do 15. ure
Sreda: od 7. do 17. ure
Četrtek: od 7. do 15. ure
Petek:

od 7. do 13. ure

 

Uradne ure Občinske uprave

Ponedeljek:   od 7. do 15. ure
Torek: od 7. do 15. ure
Sreda: od 7. do 17. ure
Četrtek: od 7. do 15. ure
Petek:

od 7. do 13. ure

 
 Malica:          od 10. do 10.30 ure

 

 

 

27 Avgust 2014 Arhiv

Javno naznanilo


Na podlagi 60. in 61.a člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 - ZVO-1B, 108/09, 80/10 - ZUPUDPP (106/10 popr.) in 43/11 - ZKZ-C, 57/12, 57/12-ZUPUDPP-A, 109/12) (v nadaljnjem besedilu: ZPNačrt)  in 16. člena Statuta Občine Cankova (Uradni list RS, št. 91/13) Občina Cankova s tem

 

JAVNIM NAZNANILOM

 

obvešča javnost o javni razgrnitvi in javni obravnavi sprememb in dopolnitev prostorsko izvedbenih aktov Občine Cankova

I. 

Občina Cankova naznanja javno razgrnitev dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev prostorsko izvedbenih aktov občine Cankova, ki ga je izdelalo podjetje ZEU družba za načrtovanje in inženiring d.o.o., Ulica Staneta Rozman 5, 9000 Murska Sobota, pod številko SD-PUP-2/12, v avgustu 2014.

II. 

Gradivo iz prejšnje točke bo od 08. septembra 2014 do 26. septembra 2014 javno razgrnjeno v prostorih sejne sobe Občine Cankova. V skladu z 61.a členom ZPNačrt bo javna razgrnitev trajala 15 dni.
Javna obravnava gradiva bo v sredo, 17. septembra 2014, ob 16. uri, v prostorih sejne sobe Občine Cankova.

III. 

V okviru javne razgrnitve ima javnost pravico dajati pripombe in predloge na razgrnjeno gradivo. Pripombe in predlogi se lahko do konca javne razgrnitve pošljejo na naslov Občina Cankova, Cankova 25, 9261 Cankova ali na elektronski naslov tajnistvo@obcina-cankova.si oziroma se podajo pisno v knjigo pripomb ali  ustno na javni obravnavi.
Občina Cankova bo proučila pripombe in predloge javnosti in do njih zavzela stališče, ki ga bo objavila na krajevno običajen način.

IV. 

To naznanilo se objavi na spletni strani Občine Cankova http://www.cankova.si, na oglasni deski Občine Cankova in na krajevno običajen način.


Številka: 3505-05/2014
Cankova, dne 27.08.2014

Župan
Občine Cankova
Drago Vogrinčič l.r.

Koledar dogodkov

Julij 2024
P T S Č P S N
« Jun   Avg »
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031    

Zemljevid

Občina Cankova v Sloveniji

Koledar prireditev

Krajevni urad Cankova

Krajevni urad Cankova
je odprt ob torkih in četrtkih.

Uradne ure so od 8.00 do 12.00 in
od 13.00 do 15.00.

 

Podrobne informacije

dobite na tel. št. (02) 513 12 74,

ali na Upravni enoti Murska Sobota

tel. št. (02) 513 11 11,

ali na Občini Cankova,

tel. št. (02) 540-93-70.


Preberi več