Občina Cankova Občina Cankova

Informacije javnega značaja

Kontakt

Občina Cankova
Cankova 25
9261 Cankova

T: 02/540-93-70 – tajništvo
T: 02/540-93-77 – župan
F: 02/540-93-78

E: tajnistvo@obcina-cankova.si
I: www.cankova.si


Občina Cankova - Facebook

 

Delovni čas Občinske uprave

Ponedeljek:   od 7. do 15. ure
Torek: od 7. do 15. ure
Sreda: od 7. do 17. ure
Četrtek: od 7. do 15. ure
Petek:

od 7. do 13. ure

 

Uradne ure Občinske uprave

Ponedeljek:   od 7. do 15. ure
Torek: od 7. do 15. ure
Sreda: od 7. do 17. ure
Četrtek: od 7. do 15. ure
Petek:

od 7. do 13. ure

 
 Malica:          od 10. do 10.30 ure

 

 

 

14 Junij 2024 Arhiv

Javna razgrnitev - tehnična posodobitev Občinskega prostorskega načrta (OPN)

eTerra

 

POVZETEK TEHNIČNE POSODOBITVE OPN OBČINE CANKOVA 

 

Nov Zakon o urejanju prostora (ZUreP-3) uvaja instrument tehnične posodobitve (141. in 142. členom ZUreP-3), s katerim se omogoča ažuriranje grafičnega dela prostorskih izvedbenih aktov s podatki o parcelah iz katastra nepremičnin. 

V letih od 2019 do 2022 je Geodetska uprava pripravljala izboljšavo zemljiškega katastra, s katero je izboljšala položajno natančnost zemljiško katastrskih prikazov (ZKP) ter prejšnji zvezni sloj ZKP preoblikovala v zemljiško katastrski načrt (ZKN). ZKN so formalno že uveljavljeni in predstavljajo uradni podatek zemljiškega katastra, ki je v celoti nadomestil prejšnji ZKP. ZKN bo vzdrževan zgolj še z geodetskimi upravnimi postopki parcelacije zemljišč. 

Ker so vsebine OPN, predvsem najpomembnejši prostorski režim – namenska raba prostora (v nadaljevanju: NRP), v veljavnem OPN pripravljene in usklajene s takrat veljavnim ZKP in ker so se z vzpostavitvijo in uveljavitvijo ZKN meje parcel pozicijsko premaknile, je nujno potrebno, da se pozicijska natančnost NRP uskladi z najnovejšim in najbolj natančnim ter uradnim podatkom ZKN. 

Usklajeni podatki NRP z ZKN bodo poleg boljšega in natančnejšega prostorskega načrtovanja omogočali boljše in zanesljivejše lokacijske informacije, boljše preseke s pravnimi režimi, boljšo uporabo podatkov odmerah nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, večjo natančnost in boljše informacije v postopkih množičnega vrednotenja nepremičnin, ustreznejše in boljše upravljanje s prostorom itd. 

V okviru projekta Pilot MOP je bila izdelana naloga “Metodologija za izvedbo postopka tehnične posodobitve grafičnega prikaza namenske rabe prostora” (v nadaljevanju Metodologija), v kateri so podrobneje razdelani pristop, odprta vprašanja ter tudi vsebinske pasti izvedbe tehnične posodobitve. 

Postopek uskladitve NRP iz ZKP na ZKN oziroma tehnične posodobitve se skladno z ZureP-3 lahko izvede na dva načina: 

v postopku priprave prostorskega izvedbenega akta (141. člen ZureP-3) ali 

kot samostojni postopek (142. člen ZureP-3). 

Občina Cankova izvaja postopek tehnične posodobitve skladno s 142. členom ZureP-3, vključno s formalno uveljavitvijo novega sloja NRP. 

Postopek tehnične posodobitve OPN Cankova se je začel s Sklepom o začetku priprave tehnične posodobitve grafičnega prikaza podrobne namenske rabe prostora Občinskega prostorskega načrta Občine Cankova, ki ga je sprejel župan Občine Cankova (št. 3505-7/2023, dne 5.12.2023). 

V marcu 2024 je bil pripravljen osnutek tehnično posodobljenega OPN. Pripravljen je bil tudi Elaborat tehnične posodobitve, ki je obvezna priloga tehnično posodobljenega akta. 

V skladu s 142. členom ZUreP-3 mora občina osnutek tehnično posodobljenega OPN objaviti v prostorskem informacijskem sistemu. V skladu s 142. členom ZUreP-3 je treba javnosti omogočiti dajanje predlogov in pripomb na v roku, ki ni krajši od 15 dni. Na podlagi pripomb javnosti mora občina pripraviti predlog tehnično posodobljenega občinskega prostorskega izvedbenega akta, ki ga sprejme občinski svet s sklepom ter ga objavi v uradnem glasilu občine in prostorskem informacijskem sistemu. 

Osnutek TP OPN bo po potrditvi MNVP-ja v prostorskem informacijskem sistemu objavljen pod identifikacijsko številko 4095. Javna razgrnitev TP OPN bo predvidoma potekala v aprilu 2024. Gradivo bo objavljeno tudi na spletni strani Občine Cankova. Grafični del TP OPN bo v aktivni obliki dostopen tudi na spletni strani eTerra. 

Po končani javni razgrnitvi in pregledu prejetih pripomb lahko predlog TP OPN sprejme občinski svet. 

 

Danilo KACIJAN
župan Občine Cankova 

Koledar dogodkov

Julij 2024
P T S Č P S N
« Jun   Avg »
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031    

Zemljevid

Občina Cankova v Sloveniji

Koledar prireditev

Krajevni urad Cankova

Krajevni urad Cankova
je odprt ob torkih in četrtkih.

Uradne ure so od 8.00 do 12.00 in
od 13.00 do 15.00.

 

Podrobne informacije

dobite na tel. št. (02) 513 12 74,

ali na Upravni enoti Murska Sobota

tel. št. (02) 513 11 11,

ali na Občini Cankova,

tel. št. (02) 540-93-70.


Preberi več