Občina Cankova Občina Cankova

Informacije javnega značaja

Kontakt

Občina Cankova
Cankova 25
9261 Cankova

T: 02/540-93-70 – tajništvo
T: 02/540-93-77 – župan
F: 02/540-93-78

E: tajnistvo@obcina-cankova.si
I: www.cankova.si


Občina Cankova - Facebook

 

Delovni čas Občinske uprave

Ponedeljek:   od 7. do 15. ure
Torek: od 7. do 15. ure
Sreda: od 7. do 17. ure
Četrtek: od 7. do 15. ure
Petek:

od 7. do 13. ure

 

Uradne ure Občinske uprave

Ponedeljek:   od 7. do 15. ure
Torek: od 7. do 15. ure
Sreda: od 7. do 17. ure
Četrtek: od 7. do 15. ure
Petek:

od 7. do 13. ure

 
 Malica:          od 10. do 10.30 ure

 

 

 

14 November 2022 Arhiv

Izhodišča za pripravo sprememb in dopolnitev OPN - Občinskega prostorskega načrta Občine Cankova - OBVESTILO

Z občinskim prostorskim načrtom (v nadaljevanju: OPN) se načrtujejo prostorske ureditve lokalnega pomena ter določajo namenska raba prostora in prostorski izvedbeni pogoji za umestitev načrtovanih posegov v prostor. OPN je podlaga za izdajo pred odločb in gradbenih dovoljenj v skladu s predpisi, ki urejajo graditev, in določa pogoje za druge posege v prostor, razen na območjih, kjer je z OPN predvidena izdelava občinskega podrobnega prostorskega načrta. Namenska raba prostora je določena z OPN, zato jo je možno spremeniti samo s spremembo OPN. OPN vsebuje usmeritve za prostorski razvoj občine, predvsem usmeritve za razvoj poselitve, za urejanje krajine in za razvoj gospodarske javne infrastrukture in družbene infrastrukture lokalnega pomena. Občina te usmeritve upošteva pri pripravi prostorskih aktov. OPN predstavlja krovni prostorski dokument, ki je podlaga za trajnostno načrtovanje vseh posegov v prostor na območju občine in za zagotavljanje kakovostnih pogojev za življenje občank in občanov, zato bo v skladu z zakonodajo v postopek priprave njegovih sprememb aktivno vključena tudi javnost. Postopek izdelave OPN je predpisan z zakonodajo in je zelo natančen in zahteven. Urejanje vsakega posameznega zemljišča je podvrženo številnim predpisom in zakonom. Pobude za spremembe in dopolnitve morajo sloneti na izraženih razvojnih potrebah, ki naj bodo ustrezno obrazložene in dokumentirane. 

V ta namen je Občina Cankova pripravila obrazec za pobude (dostopen na spletnih straneh in na sedežu Občine Cankova), ki pravilno izpolnjen in z zahtevanimi prilogami, vložen v sprejemni pisarni Občine Cankova, šteje  kot pobuda za spremembo in dopolnitev OPN.

 

Danilo  KACIJAN
župan Občine Cankova 

Koledar dogodkov

Maj 2024
P T S Č P S N
« Apr   Jun »
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

Zemljevid

Občina Cankova v Sloveniji

Koledar prireditev

Krajevni urad Cankova

Krajevni urad Cankova
je odprt ob torkih in četrtkih.

Uradne ure so od 8.00 do 12.00 in
od 13.00 do 15.00.

 

Podrobne informacije

dobite na tel. št. (02) 513 12 74,

ali na Upravni enoti Murska Sobota

tel. št. (02) 513 11 11,

ali na Občini Cankova,

tel. št. (02) 540-93-70.


Preberi več