Občina Cankova Občina Cankova

Informacije javnega značaja

Kontakt

Občina Cankova
Cankova 25
9261 Cankova

T: 02/540-93-70 – tajništvo
T: 02/540-93-77 – župan
F: 02/540-93-78

E: tajnistvo@obcina-cankova.si
I: www.cankova.si


Občina Cankova - Facebook

 

Delovni čas Občinske uprave

Ponedeljek:   od 7. do 15. ure
Torek: od 7. do 15. ure
Sreda: od 7. do 17. ure
Četrtek: od 7. do 15. ure
Petek:

od 7. do 13. ure

 

Uradne ure Občinske uprave

Ponedeljek:   od 7. do 15. ure
Torek: od 7. do 15. ure
Sreda: od 7. do 17. ure
Četrtek: od 7. do 15. ure
Petek:

od 7. do 13. ure

 
 Malica:          od 10. do 10.30 ure

 

 

 

4 April 2012 Arhiv

Javno naznanilo

Na podlagi 60. in 61.a člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 - ZVO-1B, 108/09, 80/10 - ZUPUDPP (106/10 popr.) in 43/11 - ZKZ-C) (v nadaljnjem besedilu: ZPNačrt)  in 16. člena Statuta Občine Cankova (Uradni list RS, št. 32/07) Občina Cankova s tem

JAVNIM NAZNANILOM

obvešča javnost o javni razgrnitvi in javni obravnavi sprememb in dopolnitev lokacijskega načrta za gradnjo kanalizacije in čistilne naprave v naselju Cankova

I. 

Občina Cankova naznanja javno razgrnitev dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev lokacijskega načrta za gradnjo kanalizacije in čistilne naprave v naselju Cankova, ki ga je izdelalo podjetje ZEU družba za načrtovanje in inženiring d.o.o., Ulica Staneta Rozman 5, 9000 Murska Sobota, pod številko OPPN-3/12, v aprilu 2012.

II. 

Gradivo iz prejšnje točke bo od 16. aprila 2012 javno razgrnjeno v prostorih sejne sobe Občine Cankova. V skladu z 61.a členom ZPNačrt bo javna razgrnitev trajala 15 dni.
Javna obravnava gradiva bo v torek, 24. aprila 2012, ob 18. 00 uri, v prostorih sejne sobe Občine Cankova.

III. 

V okviru javne razgrnitve ima javnost pravico dajati pripombe in predloge na razgrnjeno gradivo. Pripombe in predlogi se lahko do konca javne razgrnitve pošljejo na naslov Občina Cankova, Cankova 25, 9261 Cankova ali na elektronski naslov tajnistvo@obcina-cankova.si oziroma se podajo ustno na javni obravnavi.
Občina Cankova bo proučila pripombe in predloge javnosti in do njih zavzela stališče, ki ga bo objavila na krajevno običajen način.

IV. 

To naznanilo se objavi na spletni strani Občine Cankova http://www.cankova.si in na oglasni deski Občine Cankova.


Št.: 3505-01/2012
Cankova, dne 03. aprila 2012

Župan
Občine Cankova
Drago Vogrinčič l.r.

Koledar dogodkov

Marec 2023
P T S Č P S N
« Feb   Apr »
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

Zemljevid

Občina Cankova v Sloveniji

Krajevni urad Cankova

Krajevni urad Cankova
je odprt ob torkih in četrtkih.

Uradne ure so od 8.00 do 12.00 in
od 13.00 do 15.00.

 

Podrobne informacije

dobite na tel. št. (02) 513 12 74,

ali na Upravni enoti Murska Sobota

tel. št. (02) 513 11 11,

ali na Občini Cankova,

tel. št. (02) 540-93-70.


Preberi več