Občina Cankova Občina Cankova

Informacije javnega značaja

Kontakt

Občina Cankova
Cankova 25
9261 Cankova

T: 02/540-93-70 – tajništvo
T: 02/540-93-77 – župan
F: 02/540-93-78

E: tajnistvo@obcina-cankova.si
I: www.cankova.si


Občina Cankova - Facebook

 

Delovni čas Občinske uprave

Ponedeljek:   od 7. do 15. ure
Torek: od 7. do 15. ure
Sreda: od 7. do 17. ure
Četrtek: od 7. do 15. ure
Petek:

od 7. do 13. ure

 

Uradne ure Občinske uprave

Ponedeljek:   od 7. do 15. ure
Torek: od 7. do 15. ure
Sreda: od 7. do 17. ure
Četrtek: od 7. do 15. ure
Petek:

od 7. do 13. ure

 
 Malica:          od 10. do 10.30 ure

 

 

 

1 Marec 2018 Arhiv

Obvestilo o najavi razpisa za kmetijstvo

Na podlagi 24. člena Zakona o kmetijstvu ( Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR in 26/14) in sprejetega Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Cankova za programsko obdobje 2015-2020, vam sporočamo, da bo Občina Cankova v sredini meseca marca 2018, objavila javni razpis za dodelitev državnih pomoči, skupinske izjeme in de minimis.

S področja skupinskih izjem se bo sofinancirala

1. Pomoč za naložbe v opredmetena ali neopredmetena sredstva na kmetijskih gospodarstvih:

1.1. Posodabljanje kmetijskih gospodarstev, ki zajema: stroške izdelave projektne dokumentacije za novogradnjo (rekonstrukcijo) hlevov in gospodarskih poslopij na kmetijskih gospodarstvih, stroški gradnje, rekonstrukcije ali adaptacije hlevov, stroški nakupa nove kmetijske mehanizacije, stroški opreme hlevov in gospodarskih poslopij,…

1.2 Urejanje kmetijskih zemljišč in pašnikov, ki zajema: stroške nakupa opreme za ureditev napajališč za živino, stroške nakupa opreme za ograditev in pregraditev pašnikov z ograjo,…

2. Pomoč za komasacijo, katere upravičeni stroški so: stroški pravnih in upravnih postopkov pri medsebojni menjavi kmetijskih oz. gozdnih zemljišč, vključno s stroški pregleda.

3. Pomoč za plačilo zavarovalnih premij: Cilj pomoči je sofinanciranje dela zavarovalnih premij za zavarovanje kmetijske proizvodnje z namenom kritja izgub zaradi: naravnih nesreč, slabih vremenskih razmer, bolezni živali,… DE MINIMIS 1408/2013 Podpora ohranjanju oz. povečanju rodovitnosti tal: Pomoč se dodeli samo za stroške nakupa sredstev za zmanjšanje kislosti tal: nakup apnenčevega gnojila ipd. ( OBVEŠČAMO VAS, DA SE PO NOVEM FINANCIRA SAMO NAKUP APNENCA, PRAV TAKO VAS PROSIMO, DA JE NA RAČUNU SAMO NAKUP APNENCA, V NASPROTNEM PRIMERU SE RAČUN ZAVRNE. VSI TISTI, KI ŽELITE IZVESTI NAKUP APNENCA SPOMLADI IN TUDI JESENI, MORATE V OBDOBJU OD ODPRTJA RAZPISA IN DO NJEGOVEGA ZAPRTJA PRINESTI PREDRAČUN O NAKUPU IN VLOŽITI VLOGO, NAKUP BOSTE LAHKO IZVEDLI ŠELE PO ODPRTJU PONUDB IN IZDAJI SKLEPA). DE MINIMIS 1407/2013 Pomoč za naložbe v predelavo in trženje kmetijskih in živilskih proizvodov ter naložbe v dopolnilo in nekmetijsko dejavnost na kmetiji, ki zajema: stroške izdelave projektne dokumentacije za naložbo v predelavo in trženje kmetijskih in živilskih proizvodov ter naložbe v dopolnilne in nekmetijske dejavnosti na kmetiji, stroški gradnje ali obnove objekta za dejavnosti predelave in trženja kmetijskih proizvodov ter dopolnilne in nekmetijske dejavnosti na kmetiji, stroški nakupa opreme in naprav za dejavnosti predelave in trženje na kmetijah ter dopolnilne in nekmetijske dejavnosti.


Glede objave razpisa boste še naknadno obveščeni. Razpis in vloge bodo javno objavljene na spletni strani Občine Cankova www.cankova.si in na oglasni deski Občine Cankova.


Za vse ostale informacije glede upravičencev do pomoči, višine sredstev, načina pridobitve dokumentacije, vlog, ipd., vas prosimo, da kontaktirate g. Šinko Andreja na tel. št. 02/ 540 93 79 ali na 051 308 278. 

 

Koledar dogodkov

September 2023
P T S Č P S N
« Avg   Okt »
123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 

Zemljevid

Občina Cankova v Sloveniji

Krajevni urad Cankova

Krajevni urad Cankova
je odprt ob torkih in četrtkih.

Uradne ure so od 8.00 do 12.00 in
od 13.00 do 15.00.

 

Podrobne informacije

dobite na tel. št. (02) 513 12 74,

ali na Upravni enoti Murska Sobota

tel. št. (02) 513 11 11,

ali na Občini Cankova,

tel. št. (02) 540-93-70.


Preberi več