Občina Cankova Občina Cankova

Informacije javnega značaja

Kontakt

Občina Cankova
Cankova 25
9261 Cankova

T: 02/540-93-70 – tajništvo
T: 02/540-93-77 – župan
F: 02/540-93-78

E: tajnistvo@obcina-cankova.si
I: www.cankova.si


Občina Cankova - Facebook

 

Delovni čas Občinske uprave

Ponedeljek:   od 7. do 15. ure
Torek: od 7. do 15. ure
Sreda: od 7. do 17. ure
Četrtek: od 7. do 15. ure
Petek:

od 7. do 13. ure

 

Uradne ure Občinske uprave

Ponedeljek:   od 7. do 15. ure
Torek: od 7. do 15. ure
Sreda: od 7. do 17. ure
Četrtek: od 7. do 15. ure
Petek:

od 7. do 13. ure

 
 Malica:          od 10. do 10.30 ure

 

 

 

26 Januar 2017 Arhiv

Odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode

Obveščamo vas, da je s 1. januarjem 2017 v veljavo stopil nov Elaborat o oblikovanju cene storitev gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode ter storitev povezanih z nepretočnimi greznicami, obstoječimi greznicami in malimi komunalnimi čistilnimi napravami na območju Občine Cankova (Elaborat). Elaborat je sprejet na podlagi nove Uredbe o metodologijo za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uredba).
Prehodno obdobje, ko je bila zaračunana storitev za nazaj, za več mesecev, je zaključeno.
V naslednjih dneh bodo izdane položnice za storitev za mesec januar 2017, z novimi cenami in novimi postavkami.
V spodnjih tabelah so navedene posamezne postavke in cene ter simulacije višine položnic.

 

Gospodinjstva, priključena na vodovod in  kanalizacijo

Osnova – poraba vode

Enota

Cena brez DDV

Cena z DDV

Simulacija

za 12 m3

Odvajanje odpadne vode

m3

0,48

0,5256

6,31

Čiščenje odpadne vode

m3

0,87

0,9527

11,43

Omrežnina – odvajanje*

DN20

5,32

5,8254

5,83

Omrežnina – čiščenje*

DN20

2,56

2,8032

2,80

Okoljska dajatev

m3

0,0528

0,0528

0,63

Skupaj:

27,00

 

Gospodinjstva, priključena samo na kanalizacijo – nimajo vodovoda

Osnova – štev. družinskih članov.

Poraba na 1 člana –

 4,1667 m3/mes oz. 50 m3/leto

Enota

Cena brez DDV

Cena z DDV

Simulacija

za 4 osebe – 16,6668 m3

Odvajanje odpadne vode

oseba

0,48

0,5256

8,76

Čiščenje odpadne vode

oseba

0,87

0,9527

15,88

Omrežnina – odvajanje*

DN20

5,32

5,8254

5,83

Omrežnina – čiščenje*

DN20

2,56

2,8032

2,80

Okoljska dajatev

oseba

0,0528

0,0528

0,88

Skupaj:

34,15

 

Gospodinjstva, priključeno samo na vodovod – nimajo kanalizacije

Osnova – poraba vode

Enota

Cena brez DDV

Cena z DDV

Simulacija

za 12 m3

Prevzem vsebine iz greznic*

m3

0,33

0,3614

4,34

Okoljska dajatev

m3

0,5283

0,5283

6,34

Skupaj:

10,68

 

Gospodinjstva, ki niso priključena ne vodovod, ne kanalizacijo

Osnova – štev. družinskih članov.

Poraba na 1 člana –

4,1667 m3/mes oz. 50 m3/leto

Enota

Cena brez DDV

Cena z DDV

Simulacija

za 4 člane –

16,6668 m3

Prevzem vsebine iz greznic*

oseba

0,33

0,3614

6,02

Okoljska dajatev

oseba

0,5283

0,5283

8,81

Skupaj:

14,83


      *Nova postavka na podlagi Uredbe

 

Za gospodinjstva, ki so priključena na kanalizacijski sistem sta v skladu z Uredbo obračunani novi postavki omrežnina za odvajanje in omrežnina za čiščenje.

Za gospodinjstva, ki niso priključena na kanalizacijski sistem je v skladu z Uredbo obračunana nova postavka – praznjenje vsebine iz greznic (greznične gošče), ki vsebuje prevzem vsebine, prevoz in ravnanje z vsebino. Gospodinjstvo je na osnovi zaračunane višine storitve upravičeno do praznjenja greznične gošče 1x na tri leta. Praznjenje greznic bo potekalo na osnovi izdelanega 3-letnega načrta praznjenja in bo potekalo sistematično po posameznih vaseh. Če bo posamezno gospodinjstvo imelo greznico polno preden bo to določeno v izdelanem načrtu, lahko pokliče na Občino Cankova oz. podjetje Varinger in se bo storitev izvedla prej. V kolikor bo gospodinjstvo želelo, da se greznica prazni več kot 1x letno, se storitev dodatno zaračuna. Vsebino načrta za posamezne vasi vam bomo predstavili naknadno.

Zavezanci, ki bi si želeli za plačilo storitev urediti trajnik, se lahko obrnejo na Občino Cankova, kjer je na razpolago ustrezen obrazec. Obrazec je dostopen tudi na spletni strani Občine Cankova in podjetja Varinger.

Koledar dogodkov

Februar 2024
P T S Č P S N
« Jan   Mar »
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
26272829   

Zemljevid

Občina Cankova v Sloveniji

Krajevni urad Cankova

Krajevni urad Cankova
je odprt ob torkih in četrtkih.

Uradne ure so od 8.00 do 12.00 in
od 13.00 do 15.00.

 

Podrobne informacije

dobite na tel. št. (02) 513 12 74,

ali na Upravni enoti Murska Sobota

tel. št. (02) 513 11 11,

ali na Občini Cankova,

tel. št. (02) 540-93-70.


Preberi več