Občina Cankova Občina Cankova

Informacije javnega značaja

Kontakt

Občina Cankova
Cankova 25
9261 Cankova

T: 02/540-93-70 – tajništvo
T: 02/540-93-77 – župan
F: 02/540-93-78

E: tajnistvo@obcina-cankova.si
I: www.cankova.si


Občina Cankova - Facebook

 

Delovni čas Občinske uprave

Ponedeljek:   od 7. do 15. ure
Torek: od 7. do 15. ure
Sreda: od 7. do 17. ure
Četrtek: od 7. do 15. ure
Petek:

od 7. do 13. ure

 

Uradne ure Občinske uprave

Ponedeljek:   od 7. do 15. ure
Torek: od 7. do 15. ure
Sreda: od 7. do 17. ure
Četrtek: od 7. do 15. ure
Petek:

od 7. do 13. ure

 
 Malica:          od 10. do 10.30 ure

 

 

 

24 Junij 2016 Arhiv

Nov način obračunavanja odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode in prevzem vsebin iz greznic in MKČN

 

Obveščamo vas, da uvajamo nov način obračuna odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode in prevzem vsebin iz greznic in malih komunalnih čistilnih naprav (MKČN) na območju Občine Cankova. Nov način uvajamo zaradi razširitve kanalizacijskega omrežja in čistilne naprave ter zaradi nove Uredbe o metodologiji oblikovanja cen občinskih gospodarskih služb varstva okolja. Občina Cankova je za potrebe razširitve in dograditve sistema pridobila evropska kohezijska sredstva, zato so se gospodinjstva, kjer je kanalizacija zgrajena, dolžna priklopiti na omrežje.

 

Cena mesečne storitve odvajanje (kanalščina) in čiščenja odpadne vode je na podlagi nove Uredbe sestavljena iz naslednjih postavk:

 

 • - V naseljih, kjer so uporabniki priključeni na kanalizacijsko omrežje in na vodovodni sistem (Cankova, Skakovci):
 • o Odvajanje odpadne vode: 0,7904 EUR/m3 porabljene vode
 • o Čiščenje odpadne vode: 1,0352 EUR/ m3 porabljene vode
 • o Omrežnina za odvajanje odpadne vode DN 20: 7,62370 EUR/priključek
 • o Omrežnina za čiščenje odpadne vode DN 20: 4,069 EUR/priključek
 • o Okoljska dajatev za odpadno vodo: 0,0528 EUR/m3 porabljene pitne vode

 

 • - V naseljih, kjer so uporabniki priključeni na kanalizacijsko omrežje, niso pa priključeni na vodovodni sistem (Korovci):
 • o Odvajanje odpadne vode: 0,7904 EUR/m3 (upošteva se normirana poraba 0,15 m3 na osebo na dan, predpisana z uredbo*)
 • o Čiščenje odpadne vode: 1,0352 EUR/ m3 (upošteva se normirana poraba 0,15 m3 na osebo na dan, predpisana z uredbo*)
 • o Omrežnina za odvajanje odpadne vode DN 20: 7,62370 EUR/priključek
 • o Omrežnina za čiščenje odpadne vode DN 20: 4,069 EUR/priključek
 • o Okoljska dajatev za odpadno vodo: 0,0528 EUR/m3 (upošteva se letna količina porabljene pitne vode 50 m3 na osebo, predpisana z uredbo**)

 

 • - V naseljih, kjer uporabniki odpadno vodo odvajajo v greznico, so pa priključeni na vodovodni sistem:
 • o Prevzem vsebin iz greznic: 0,9166 EUR/ m3 porabljene pitne vode
 • o Okoljska dajatev za odpadno vodo: 0,5283 EUR/ m3 porabljene pitne vode

 

 • - V naseljih, kjer uporabniki odpadno vodo odvajajo v greznico in niso priključeni na vodovodni sistem:
 • o Prevzem vsebin iz greznic: 0,9166 EUR/ m3 (upošteva se normirana poraba 0,15 m3 na osebo na dan, predpisana z uredbo*)
 • o Okoljska dajatev za odpadno vodo: 0,5283 EUR/m3 (upošteva se letna količina porabljene pitne vode 50 m3 na osebo, predpisana z uredbo**)

 

 • - V naseljih, kjer uporabniki odpadno vodo čistijo na mali komunalni čistilni napravi (MKČN), so pa priključeni na vodovodni sistem:
 • o Prevzem vsebin iz MČKN: 0,9166 EUR/ m3 porabljene pitne vode
 • o Omrežnina za čiščenje odpadne vode DN 20: 4,484 EUR/priključek

Okoljska dajatev za odpadno vodo: 0,0528 EUR/m3 porabljene pitne vode

 • - V naseljih, kjer uporabniki odpadno vodo čistijo na mali komunalni čistilni napravi (MKČN) in niso priključeni na vodovodni sistem:
 • o Prevzem vsebine iz MČKN: 0,9166 EUR/ m3 (upošteva se normirana poraba 0,15 m3 na osebo na dan, predpisana z uredbo*)
 • o Omrežnina za čiščenje odpadne vode DN 20: 4,484 EUR/priključek
 • o Okoljska dajatev za odpadno vodo: 0,5283 EUR/m3 (upošteva se letna količina porabljene pitne vode 50 m3 na osebo, predpisana z uredbo**

Opomba:

*peti odst. 21.čl.Uredbe MEDO (Ur.l, RS, št. 87/12 in 109/21)

** tretji.- osmi odst. 12. čl. Uredbe o okoljski dajatvi (Ur. L RS, št. 80/12 in 98/15)

Odvajanje in čiščenje odpadne vode se obračuna na podlagi porabljene pitne vode.

 

Kjer uporabniki niso priključeni na javni vodovodni sistem, se obračun opravi na podlagi petega odstavka 17. člena Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (uredba MEDO), kar pomeni na podlagi števila stalno ali začasno prijavljenih stanovalcev ob upoštevanju normirane porabe, ki znaša 0,15 m3/osebo/dan.

 

Omrežnina pokriva strošek zgrajene gospodarske javne infrastrukture - kanalizacijskega omrežja in čistilne naprave (strošek amortizacije, zavarovanja, vzdrževanja....).

 

Do sedaj se je uporabnikom, ki so bili priključeni na kanalizacijsko omrežje zaračunavalo samo odvajanje in čiščenje odplak, ne pa tudi omrežnina, kar ni bilo v skladu z Uredbo MEDO, sprejete decembra 2012, na podlagi katere je bila občina dolžna uskladiti svoje predpise in sprejeti cene v skladu s to Uredbo.

 

Uporabnikom, ki niso priključeni na kanalizacijsko omrežje se obračuna storitev prevzema vsebin iz greznic.

 

Uporabnikom, ki odpadno vodo čistijo na malih komunalnih čistilnih napravah (MKČN) se zaračuna prevzem vsebin iz MKČN ter omrežnina, ki pokriva strošek zgrajene gospodarske javne infrastrukture - male komunalne čistilne naprave.

 

S plačevanjem storitve prevzema vsebin iz greznic in MKČN v višini 0,9166 EUR/m3 je gospodinjstvo upravičeno do odvoza vsebin iz greznic in MKČN. Odvoz  bo na vaš poziv opravil izbrani izvajalec, ki bo vsebino odpeljal na čistilno napravo in jo tam ustrezno obdelal. Izvajalec bo izdelal podrobnejši terminski plan in program odvozov, o čemer vas bomo obvestili naknadno.

 

Vsem uporabnikom pa se zaračuna okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadne vode, ki jo predpisuje Uredba, sprejeta oktobra 2012, kot se je to zaračunavalo do sedaj.

 

Občina Cankova priznava uporabnikom 20% subvencijo za omrežnino za odvajanje odpadne vode. Redna cena za DN 20 znaša 9,407 EUR/priključek mesečno, z upoštevano 20% subvencijo pa to znaša 7,624 EUR/priključek mesečno.

 

Na vse postavke razen okoljsko dajatev se obračuna še 9,5 % DDV.

 

Izvajalec gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode na območju Občine Cankova je po novem Režijski obrat Občine Cankova, in sicer na podlagi sprejetega Odloka o režijskem obratu in Odloka o odvajanju in čiščenju komunalnih odpadnih in padavinskih voda. Na podlagi navedenega bo zaračunavanje zgoraj omenjenih storitev od 1. maja 2016 dalje izvajal novi izvajalec javne službe - Režijski obrat Občine Cankova.

 

Storitve dobave pitne vode iz javnega vodovoda Murska Sobota bo še dalje izvajala družba Komunala javno podjetje d.o.o.

 

Vse cene so bile na podlagi pripravljenega elaborata sprejete na seji Občinskega sveta Občine Cankova dne 31.03.2016.

 

Koledar dogodkov

Maj 2024
P T S Č P S N
« Apr   Jun »
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

Zemljevid

Občina Cankova v Sloveniji

Koledar prireditev

Krajevni urad Cankova

Krajevni urad Cankova
je odprt ob torkih in četrtkih.

Uradne ure so od 8.00 do 12.00 in
od 13.00 do 15.00.

 

Podrobne informacije

dobite na tel. št. (02) 513 12 74,

ali na Upravni enoti Murska Sobota

tel. št. (02) 513 11 11,

ali na Občini Cankova,

tel. št. (02) 540-93-70.


Preberi več