Občina Cankova Občina Cankova

Informacije javnega značaja

Kontakt

Občina Cankova
Cankova 25
9261 Cankova

T: 02/540-93-70 – tajništvo
T: 02/540-93-77 – župan
F: 02/540-93-78

E: tajnistvo@obcina-cankova.si
I: www.cankova.si


Občina Cankova - Facebook

 

Delovni čas Občinske uprave

Ponedeljek:   od 7. do 15. ure
Torek: od 7. do 15. ure
Sreda: od 7. do 17. ure
Četrtek: od 7. do 15. ure
Petek:

od 7. do 13. ure

 

Uradne ure Občinske uprave

Ponedeljek:   od 7. do 15. ure
Torek: od 7. do 15. ure
Sreda: od 7. do 17. ure
Četrtek: od 7. do 15. ure
Petek:

od 7. do 13. ure

 
 Malica:          od 10. do 10.30 ure

 

 

 

TURISTIČNA TAKSA V OBČINI CANKOVA - OBVESTILO

POMEN IZRAZOV

Turistična taksa je pristojbina za prenočevanje, ki jo zavezanci plačajo kot nadomestilo za določene storitve in ugodnosti, ki so jim na voljo na turističnem območju in se jim ob vsakokratnem koriščenju ne zaračunajo posebej. 

Promocijska taksa je pristojbina, ki je namenjena za načrtovanje in izvajanje trženja ter promocijo celovite turistične ponudbe Slovenije.

Turistično in promocijsko takso plačujejo državljani Republike Slovenije in tujci, ki prenočujejo v posameznem nastanitvenem obratu.

Osebe iz prejšnjega odstavka plačajo turistično in promocijsko takso hkrati s plačilom storitev za prenočevanje. 

Več o turistični in promocijsi taksi: Zakon o spodbujanju razvoja turizma (pisrs.si)

 

VREDNOST TURISTIČNE IN PROMOCIJSKE TAKSE

Na območju Občine Cankova znaša vrednost:

  • turistične takse 1,20 €/dan, 
  • promocijske takse 0,30 €/dan, 
  • kar skupno znaša 1,50 €/dan za posamezno osebo. 

 

V primeru, ko je zavezanec za plačilo turistične takse upravičen do plačila turistične takse v višini 50%, znaša vrednost:

  • turistične takse 0,60 €/dan, 
  • promocijske takse 0,15 €/dan, 
  • kar skupno znaša 0,75 €/dan za posamezno osebo.

 

POSTOPEK POBIRANJA IN ODVAJANJA TURISTIČNE IN PROMOCIJSKE TAKSE TAKSE

Pravne osebe javnega in zasebnega prava, samostojni podjetniki posamezniki, sobodajalci in kmetje, ki sprejemajo turiste na prenočevanje, pobirajo turistično in promocijsko takso iz prvega in drugega odstavka 3. člena Odloka o turistični in promocijski taksi v Občini Cankova, v imenu in za račun Občine Cankova oziroma agencije iz 5. člena zgoraj navedenega zakona, hkrati s plačilom storitev za prenočevanje ali najpozneje zadnji dan prenočevanja.

 

NAKAZILO TURISTIČNE IN PROMOCIJSKE TAKSE

Turistično in promocijsko takso so zavezanci dolžni nakazati na spodaj navedeni posebni račun Občine Cankova, do 25. dne v mesecu za pretekli mesec.

TRR: SI56 0135 2845 0000 095

SKLIC: 11 76511 7047045

NAMEN: turistična in promocijska taksa

 

ODLOK O TURISTIČNI IN PROMOCIJSKI TAKSI

Ostala določila skupaj z oprostitvami plačila turistične in promocijske takse so navedena v Odloku o turistični in promocijski taksi v Občini Cankova.

 

REGISTER NASTANITVENIH OBRATOV 

Poročanje o gostih in prenočitvah (ajpes.si)

Zemljevid

Občina Cankova v Sloveniji

Koledar prireditev