Občina Cankova Občina Cankova

Informacije javnega značaja

Kontakt

Občina Cankova
Cankova 25
9261 Cankova

T: 02/540-93-70 – tajništvo
T: 02/540-93-77 – župan
F: 02/540-93-78

E: tajnistvo@obcina-cankova.si
I: www.cankova.si


Občina Cankova - Facebook

 

Delovni čas Občinske uprave

Ponedeljek:   od 7. do 15. ure
Torek: od 7. do 15. ure
Sreda: od 7. do 17. ure
Četrtek: od 7. do 15. ure
Petek:

od 7. do 13. ure

 

Uradne ure Občinske uprave

Ponedeljek:   od 7. do 15. ure
Torek: od 7. do 15. ure
Sreda: od 7. do 17. ure
Četrtek: od 7. do 15. ure
Petek:

od 7. do 13. ure

 
 Malica:          od 10. do 10.30 ure

 

 

 

Navodila za priklop na kanalizacijski sistem v naseljih Korovci in Skakovci

- pred izgradnjo hišnega priključka mora uporabnik podpisati pogodbo o sofinanciranju kanalizacije na Občini Cankova,
- hišni priključek poteka od mesta priključitve do vključno prvega jaška na parceli, na kateri stoji objekt,
- izvedba hišnega priključka je strošek uporabnika kanalizacije,
- hišni priključek si zgradi uporabnik sam oz. z usposobljenim izvajalcem,
- hišni priključek vzdržuje uporabnik objekta,
- dan pred izvedbo hišnega priključka uporabnik obvesti Komunalo d.o.o. (070-447-035) oz. Občino Cankova (540-93-70),
- pri izgradnji skrbno upoštevajte navodila Komunale d.o.o. v zvezi z vgradnjo ustreznih cevi, ki se morajo položiti na peščeno podlago (ne direktno na zemljo) in tudi zasipati z ustrezno frakcijo ter  da se mora priklop ustrezno zatesniti in izvesti direktno iz hišnega odtoka in mimo obstoječe greznice,
- priključitev na javno kanalizacijsko omrežje je dovoljeno samo pod nadzorom upravljavca javne kanalizacije, ki mesto priključitve pregleda in izpolni obrazec Prijava v kanalizacijsko omrežje,
- v javni kanalizacijski sistem se sme speljati samo fekalne odpadne vode,
- meteorne vode iz dvorišč in streh se morajo ponikniti na lastnem zemljišču,
- obstoječe greznice je ob priključitvi na javni kanalizacijski sistem potrebno odklopiti,
- obstoječe greznice se lahko uporabi tudi kot zadrževalnike meteornih vod in nato vodo uporabi za zalivanje, pranje avtomobilov…,
- v kanalizacijski sistem je prepovedano metati: razne krpe, osvežilne robčke, palčke za ušesa, damske vložke, tampone, kondome, jedilno in drugo olje, ostanke hrane, razna čistila, strupe.

Veljavna zakonodaja predpisuje, da je tam, kjer je javna kanalizacija izgrajena, priključitev obvezna za vse lastnike objektov. Zato vabimo vse, ki še niste pristopili k priključitvi, da se oglasite na Občinski upravi za podpis pogodbe za priklop na  kanalizacijski in vodovodni priključek.

Zemljevid

Občina Cankova v Sloveniji

Fotogalerija

Krajevni urad Cankova

Krajevni urad Cankova
je odprt ob torkih in četrtkih.

Uradne ure so od 8.00 do 12.00 in
od 13.00 do 15.00.

 

Podrobne informacije

dobite na tel. št. (02) 513 12 74,

ali na Upravni enoti Murska Sobota

tel. št. (02) 513 11 11,

ali na Občini Cankova,

tel. št. (02) 540-93-70.


Preberi več