Občina Cankova Občina Cankova

Informacije javnega značaja

Kontakt

Občina Cankova
Cankova 25
9261 Cankova

T: 02/540-93-70 – tajništvo
T: 02/540-93-77 – župan
F: 02/540-93-78

E: tajnistvo@obcina-cankova.si
I: www.cankova.si


Občina Cankova - Facebook

 

Delovni čas Občinske uprave

Ponedeljek:   od 7. do 15. ure
Torek: od 7. do 15. ure
Sreda: od 7. do 17. ure
Četrtek: od 7. do 15. ure
Petek:

od 7. do 13. ure

 

Uradne ure Občinske uprave

Ponedeljek:   od 7. do 15. ure
Torek: od 7. do 15. ure
Sreda: od 7. do 17. ure
Četrtek: od 7. do 15. ure
Petek:

od 7. do 13. ure

 
 Malica:          od 10. do 10.30 ure

 

 

 

Projekti

2019

Rekreacija in druženje na Goričkem

2018

TRIJE PARKI – KULTURE, MIRU, ODDIHA

2014

Pomurski vodovod - sistem B

2013

LAS Goričko - Od samooskrbe do lokalne oskrbe

Izgradnja kanalizacije v Občini Cankova II. faza

GreenNet

Ureditev komunalne infrastrukture v romskem naselju Cankova - Hankovi

Ureditev komunalne infrastrukture v romskem naselju Domajinci

Ureditev komunalne infrastrukture v romskem naselju Gornji Črnci - Cankova

Ureditev komunalne infrastrukture v romskem naselju Krašči - Les

2012

Obnova in rekonstrukcija vaško-gasilskih domov ter ureditev okolice v Občini Cankova

2011

Obnova vodnjaka v cankovskem parku

Rekonstrukcija lokalne ceste Domajinci - Fikšinci IV faza in javne poti v naselju Krašči -  sofinancirano s strani Službe vlade RS za lokalno samoupravo in lokalno politiko - 21. člen ZFO-1

2010

Izgradnja sekundarnega vodovodnega omrežja Topolovci I. faza -  sofinancirano s strani Službe vlade RS za lokalno samoupravo in lokalno politiko - 21. člen ZFO-1

2009

Izgradnja sekundarnega vodovodnega omrežja Domajinci I. faza - sofinancirano s strani Službe vlade RS za lokalno samoupravo in lokalno politiko - 21. člen ZFO-1

Izgradnje javne razsvetljave in ureditev avtobusnega postajališča v naselju Korovci - sofinancirano s strani Ministrstva za kmetijstvo

2008

Rekonstrukcija ceste Domajinci - Gornji Črnci - Gerlinci III faza  - sofinancirano s strani Službe vlade RS za lokalno samoupravo in lokalno politiko - 21. člen ZFO-1

Rekonstrukcija lokalne ceste Domajinci - Gornji Črnci Romi - sofinancirano s strani službe vlade RS za lokalno samoupravo in lokalno politiko, Projekt izgradnje osnovne komunalne infrastrukture v romskih naseljih

Obnova rokomentega igrišča pri OŠ Cankova - sofinancirano s strani Fundacije za financiranje športnih organizacij

Postavitev doprsnega kipa in simpozij Življenje in delo Jožefa Borovnjaka

2007

Izgradnja vodovodnega omrežja Romi Gornji Črnci - sofinancirano s strani službe vlade RS za lokalno samoupravo in lokalno politiko, Projekt izgradnje osnovne komunalne infrastrukture v romskih naseljih

Nakup opreme za večnamensko dvorano Cankova - sofinancirano s strani Ministrstva za kulturo

Rekonstrukcija dela ceste Domajinci - Gornji Črnci - Fikšinski II. faza - sofinancirano s strani Službe vlade RS za lokalno samoupravo in lokalno politiko - 21. člen ZFO-1

2006

Izgradnja vodovodnega omrežja Romi Domajinci - sofinanciran s strani Službe vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko, Projekt izgradnje osnovne komunalne infrastrukture v romskih naseljih

Izgradnja vodovodnega omrežja Domajinski vrh - sofinancirano s strani Ministrstva za okolje in prostor

Postavitev javne e-točke z brezžičnim dostopom - sofinancirano s strani Ministrstva za gospodarstvo

Partner v projektu Strokovne podlage za načrt upravljanja s povodjem Ledave in Ledavskega jezera nad zajezitvijo - sofinancirano s strani Interreg IIIA Slovenija Avstrija 2000-2006

2005

Partner v projektu Ohranimo življenjski prostor ogroženim pticam - sofinancirano s strani INTERREG IIIA Slovenija Avstrija 2000-2006

Partner v projektu Po Zeleni vezi med Slovenijo in Avstrijo - sofinancirano s strani Skupnega sklada za male projekte Slovenija Avstrija 2003/004-939-02

2004

Partner v projektu Ohranitev vidrine populacije na Goričkem - sofinancirano s strani LIFE III

2003

Adaptacija in izgradnja prizidka k OŠ Cankova - sofinancirano s strani Ministrstva za šolstvo

Izgradnja Daljinskega ogrevalnega sistema na lesno biomaso v naselju Cankova - sofinancirano s strani Ministrstva za okolje, prostor in energijo ter AURE - Agencije za učinkovito rabo in obnovljive vire energije

Obnova studenca ob Turistično gozdni učni poti Fuks graba - sofinancirano s strani Heliosa in Sklada za ohranjanje čistih slovenskih voda

Zemljevid

Občina Cankova v Sloveniji

Fotogalerija