Občina Cankova Občina Cankova

Informacije javnega značaja

Kontakt

Občina Cankova
Cankova 25
9261 Cankova

T: 02/540-93-70 – tajništvo
T: 02/540-93-77 – župan
F: 02/540-93-78

E: tajnistvo@obcina-cankova.si
I: www.cankova.si


Občina Cankova - Facebook

 

Delovni čas Občinske uprave

Ponedeljek:   od 7. do 15. ure
Torek: od 7. do 15. ure
Sreda: od 7. do 17. ure
Četrtek: od 7. do 15. ure
Petek:

od 7. do 13. ure

 

Uradne ure Občinske uprave

Ponedeljek:   od 7. do 15. ure
Torek: od 7. do 15. ure
Sreda: od 7. do 17. ure
Četrtek: od 7. do 15. ure
Petek:

od 7. do 13. ure

 
 Malica:          od 10. do 10.30 ure

 

 

 

Rumena vreča za odpadno embalažo

Na Občinskem svetu Občine Cankova smo 14. aprila 2011 sprejeli sklep o uvedbi »rumene vreče«. To je poskusni pilotni projekt zbiranja embalažnih materialov od vrat do vrat, ki ga izvaja podjetje Saubermacher & Komunala Murska Sobota, kot izvajalec gospodarske javne službe zbiranja in prevoza odpadkov v Občini Cankova.


 Kako se projekt izvaja v praksi?
Vsako gospodinjstvo, ki ima s podjetjem Saubermacher & Komunala sklenjeno pogodbo o odvozu mešanih komunalnih odpadkov (črni zabojnik) oz. ki kupuje njihove črne vreče 1x letno prejme paket 24 rumenih vreč (2 prozorni 120 l vreči za 1 mesec) za zbiranje plastične, kovinske in sestavljene (tetrapak) embalaže. Vsako gospodinjstvo dobi isto število vreč, ne glede na velikost zabojnika. 


 Kaj sodi v »rumeno vrečo«?
V »rumeno vrečo« odlagamo sledečo odpadno embalažo: plastenke, plastične vrečke in folije, plastično embalažo tekočih pralnih sredstev, šamponov, tekočih mil, stiropor, pločevinke, očiščene konzerve rib, pasje in mačje hrane, alu folije, očiščene plastične lončke in kozarčke, tetrapak embalažo mleka, sokov, pasiranega paradižnika, prazno plastično embalažo zobne paste, kozmetičnih sredstev…


 Kaj ne sodi v »rumeno vrečo«?
V »rumeno vrečo« nikakor ne odlagamo mešanih komunalnih odpadkov, plenic, bioloških odpadkov, papir, stekla, otroških igrač, keramiko, porcelan, embalažo nevarnih in posebnih odpadkov, onesnaženega pribora za piknik….
 Kakšna mora biti embalaža, ki se odlaga v »rumeno vrečo«?
Embalaža mora biti prazna in čista ter stisnjena oz. razstavljena, tako da zavzema kar najmanj prostora.


 Kaj če se ob prevzemu ugotovi, da vsebnost vreče ni ustrezna?
V primeru, da ne boste dosledno upoštevali navodil za sortiranje, izvajalec storitve vreče žal  ne bo prevzel. Opremil jo bo z nalepko »stop-vsebina vreče ni ustrezna«.
 Kako organizirati ločevanje odpadkov v gospodinjstvu?
Svetujemo vam, da si v primernem prostoru (shramba, klet, na balkonu) postavite stojalo, v katero vpnete omenjeno »rumeno vrečo« in odpadno embalažo sproti odlagate. Zbrani odpadki naj zasedejo kar najmanj prostora – plastenke stisnite in jih zaprite, pločevinke in tetrapak prav tako stisnite, jogurtove lončke nalagajte enega v drugega.


 Kdaj se vrši odvoz »rumenih vreč«?
Odvoz se bo vršil vsake 4 tedne, ob sredah. Na dan odvoza do 6.00 ure zjutraj nastavimo vreče na naše odjemno mesto. Urnik odvoza.


 Kaj če imamo premalo »rumenih vreč«?
V primeru, da imate odpadne embalaže več, kot za 2 vreči na mesec, lahko dodatne vreče kupite ali na Občini Cankova ali v podjetju Saubermacher & Komunala, Noršinska ulica 12 v Murski Soboti. Cena 1 »rumene vreče« znaša 0,50 €. Na istih naslovih lahko dobite tudi »črne vreče«, katerih cena znaša 2,9367 €/kom (za gospodinjstva).


 Koliko znaša storitev odvoza »rumene vreče« za posamezno gospodinjstvo?
Cena storitve odvoza »rumene vreče« od vrat do vrat znaša 1,0387 €/mesec za posamezno gospodinjstvo. Projekt bo v začetni fazi financirala Občina Cankova iz proračuna, vendar bo hkrati gospodinjstvom ukinila dosedanjo 45 % subvencijo stroška javne infrastrukture (kar je razvidno iz računa Saubermacher&Komunale). To pomeni, da bo gospodinjstvo za storitev odvoza 120 l zabojnika za mešane komunalne odpadke plačalo cca. 1,30 €/mesec več oz. za odvoz 240 l zabojnika cca 2,60 €/mesec več.


 Kakšen je namen projekta?
Namen projekta je, da gospodinjstva dodatno vspodbudimo k ločevanju odpadkov in s tem zagotavljamo materiale za ponovno predelavo, hkrati pa zberemo manj mešanih komunalnih odpadkov in s tem podaljšujemo življenjsko dobo odlagališč. V želji, da poskusni projekt uspešno izvedemo vas pozivamo in prosimo, da se skupno potrudimo in odpadke vestno ločujemo. Ob sodelovanju vseh bomo pripomogli k čistejšemu in bolj zdravemu okolju.
Dodatne informacije na tel. št. 540-93-76 ali gsm: 041-707-919 (Renata Žnidarič).

Zemljevid

Občina Cankova v Sloveniji

Fotogalerija

Krajevni urad Cankova

Krajevni urad Cankova
je odprt ob torkih in četrtkih.

Uradne ure so od 8.00 do 12.00 in
od 13.00 do 15.00.

 

Podrobne informacije

dobite na tel. št. (02) 513 12 74,

ali na Upravni enoti Murska Sobota

tel. št. (02) 513 11 11,

ali na Občini Cankova,

tel. št. (02) 540-93-70.


Preberi več