Občina Cankova Občina Cankova

Informacije javnega značaja

Kontakt

Občina Cankova
Cankova 25
9261 Cankova

T: 02/540-93-70 – tajništvo
T: 02/540-93-77 – župan
F: 02/540-93-78

E: tajnistvo@obcina-cankova.si
I: www.cankova.si


Občina Cankova - Facebook

 

Delovni čas Občinske uprave

Ponedeljek:   od 7. do 15. ure
Torek: od 7. do 15. ure
Sreda: od 7. do 17. ure
Četrtek: od 7. do 15. ure
Petek:

od 7. do 13. ure

 

Uradne ure Občinske uprave

Ponedeljek:   od 7. do 15. ure
Torek: od 7. do 15. ure
Sreda: od 7. do 17. ure
Četrtek: od 7. do 15. ure
Petek:

od 7. do 13. ure

 
 Malica:          od 10. do 10.30 ure

 

 

 

Vodovod

Pomurski vodovod sistema B - spletna stran projekta

Pomurski vodovod sistema B - uradna spletna stran

Pomurski vodovod sistema B - spremljanje aktualnega stanja pitne vode

 

Oskrba z zdravo pitno vodo predstavlja na našem območju že nekaj časa osrednji regijski problem. Poleg primanjkovanja vode v zasebnih zajetjih je vprašljiva tudi sama kakovost vode, ki je na našem kmetijskem področju onesnažena tako kemično (pesticidi), kakor biološko (fekalne odplake). 

Omrežje mestnega vodovoda Murska Sobota je bilo prvotno (1998) speljano v naseljih Cankova in Skakovci. V letu 2006 je potekala izgradnja v romskem naselju Domajinci ter Domajinsko-kraškem vrhu, v letu 2007 pa še v romskem naselju Gornji Črnci-Cankova. Na omenjeni sistem je bilo tako priključenih 660 oz. 32 % prebivalcev občine.

Izbradnja pomurskega vodovoda sistema B, katerega upravljanje je prevzelo podjetje Pomurski vodovod Sistema B d.o.o. je potekala v letih 2014 - 2015. V letu 2016 so se na omrežje priključili občani naselja Korovci, v letu 2017 pa občani naselij Domajinci, Gornji Črnci, Krašči in Topolovci.

Pomurski vodovod je tako zgrajen v vseh vaseh naše občine, razen v vasi Gerlinci, kjer bo izgradnja potekala v drugi fazi. 

Občani naselja Gerlinci se s pitno vodo oskrbujejo iz lastnih zajetij, katerih kvaliteta vode ni nadzorovana - deloma je nadzorovana le pri 4 skupinskih vodovodih, na katere je priključeno 11% prebivalcev. Poleg nenadzorovane kakovosti vode in v glavnem tehnično slabo urejenih zajetij, okrog katerih ni urejenih vodovarstvenih pasov, pa prestavlja velik problem  tudi primanjkovanje vode v teh zajetjih. Primanjkljaj pitne vode se začasno rešuje z dovozi vode iz mestnega vodovoda z gasilskimi cisternami.

 

Sklep o priključitvi obstoječih objektov na vodovodno in kanalizacijsko omrežje na območju Občine Cankova

Sklep o sprejemu elaborata o oblikovanju cene storitev gospodarske javne službe oskrba s pitno vodo v Občini Cankova

Sklep o določitvi višine subvencioniranja cene storitev obvezne občinske gospodarske javne službe oskrba s pitno vodo v Občini Cankova

Zemljevid

Občina Cankova v Sloveniji

Fotogalerija

Krajevni urad Cankova

Krajevni urad Cankova
je odprt ob torkih in četrtkih.

Uradne ure so od 8.00 do 12.00 in
od 13.00 do 15.00.

 

Podrobne informacije

dobite na tel. št. (02) 513 12 74,

ali na Upravni enoti Murska Sobota

tel. št. (02) 513 11 11,

ali na Občini Cankova,

tel. št. (02) 540-93-70.


Preberi več