Občina Cankova Občina Cankova

Informacije javnega značaja

Kontakt

Občina Cankova
Cankova 25
9261 Cankova

T: 02/540-93-70 – tajništvo
T: 02/540-93-77 – župan
F: 02/540-93-78

E: tajnistvo@obcina-cankova.si
I: www.cankova.si


Občina Cankova - Facebook

 

Delovni čas Občinske uprave

Ponedeljek:   od 7. do 15. ure
Torek: od 7. do 15. ure
Sreda: od 7. do 17. ure
Četrtek: od 7. do 15. ure
Petek:

od 7. do 13. ure

 

Uradne ure Občinske uprave

Ponedeljek:   od 7. do 15. ure
Torek: od 7. do 15. ure
Sreda: od 7. do 17. ure
Četrtek: od 7. do 15. ure
Petek:

od 7. do 13. ure

 
 Malica:          od 10. do 10.30 ure

 

 

 

Nadzorni odbor

Nadzorni odbor občine je najvišji organ nadzora javne porabe v občini.

Pristojnost nadzornega odbora občine je: nadzor nad razpolaganjem s premoženjem občine, ki ga sestavljajo nepremične in premične stvari v lasti občine, denarna sredstva in pravice, nadzor namenskosti in smotrnosti porabe občinskega proračuna, nadzor finančnega poslovanja porabnikov občinskega proračuna.

 

Člani Nadzornega odbora:

  1. PÖRŠ Alojz, Cankova 77 - predsednik
  2. BAGOLA Simon, Korovci 36a - član
  3. SUKIČ Ines, Krašči 13 - član

 

Zemljevid

Občina Cankova v Sloveniji