Občina Cankova Občina Cankova

Informacije javnega značaja

Kontakt

Občina Cankova
Cankova 25
9261 Cankova

T: 02/540-93-70 – tajništvo
T: 02/540-93-77 – župan
T: 02/540-93-72 – direktor
F: 02/540-93-78

E: tajnistvo@obcina-cankova.si
I: www.cankova.si


Občina Cankova - Facebook

 

Delovni čas Občinske uprave

Ponedeljek:   od 7. do 15. ure
Torek: od 7. do 15. ure
Sreda: od 7. do 17. ure
Četrtek: od 7. do 15. ure
Petek:

od 7. do 13. ure

 

Uradne ure Občinske uprave

Ponedeljek:   od 7. do 15. ure
Torek: od 7. do 15. ure
Sreda: od 7. do 17. ure
Četrtek: od 7. do 15. ure
Petek:

od 7. do 13. ure

 
 Malica:          od 10. do 10.30 ure

 

 

 

Varnostni sosvet

Varnostni sosvet je projekt partnerskega sodelovanja med Občino Cankova in Policijsko upravo Murska Sobota, Policijsko postajo Murska Sobota.

Je posvetovalno telo, ki ga kot stalni člani sestavljajo:

 1. Župan Občine Cankova
 2. Komandir Policijske postaje Murska Sobota
 3. Vodja policijskega okoliša Cankova
 4. Poveljnik štaba Civilne zaščite Občine Cankova
 5. Predsednik Gasilske zveze Cankova
 6. Predsednik Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Cankova
 7. Predstavnik OŠ Cankova
 8. Predstavnik Vrtca Cankova
 9. Dva predstavnika občanov.

Člane Varnostnega sosveta imenuje Občinski svet občine Cankova na predlog Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.

Člani Varnostnega sosveta aktivno sodelujejo pri delu posvetovalnega telesa, dajejo pobude in predloge za reševanje varnostnih problemov, izvajajo naloge, ki so jih prostovoljno sprejeli, delujejo v korist splošne varnosti in ne zlorabljajo članstva v svojo lastno korist ali korist organa oziroma institucije, ki jo zastopajo.

Funkcija člana varnostnega sosveta je častna.

Varnostni sosvet obravnava in analizira:

 • varnostne razmere s področja klasične kriminalitete, javnega reda in miru, varnosti v cestnem prometu, zaščite in reševanja ter druge varnostne problematike,
 • predlaga ukrepe za zagotavljanje prijaznejšega in varnejšega življenjskega in bivalnega okolja,
 • predlaga sporočila s preventivno vsebino.

Zemljevid

Občina Cankova v Sloveniji

Fotogalerija