Občina Cankova Občina Cankova

Informacije javnega značaja

Kontakt

Občina Cankova
Cankova 25
9261 Cankova

T: 02/540-93-70 – tajništvo
T: 02/540-93-77 – župan
T: 02/540-93-72 – direktor
F: 02/540-93-78

E: tajnistvo@obcina-cankova.si
I: www.cankova.si


Občina Cankova - Facebook

 

Delovni čas Občinske uprave

Ponedeljek:   od 7. do 15. ure
Torek: od 7. do 15. ure
Sreda: od 7. do 17. ure
Četrtek: od 7. do 15. ure
Petek:

od 7. do 13. ure

 

Uradne ure Občinske uprave

Ponedeljek:   od 7. do 15. ure
Torek: od 7. do 15. ure
Sreda: od 7. do 17. ure
Četrtek: od 7. do 15. ure
Petek:

od 7. do 13. ure

 
 Malica:          od 10. do 10.30 ure

 

 

 

Odbori, komisije in sveti

Komisije in odbori občinskega sveta v okviru svojega delovnega področja v skladu s statutom občine in poslovnikom občinskega sveta obravnavajo zadeve iz pristojnosti občinskega sveta in dajejo občinskemu svetu mnenja in predloge.


 

1. ODBORI

1. Odbor za komunalno infrastrukturo in varstvo okolja

 1. ČERPNJAK Franc, Gerlinci 37 - predsednik
 2. GEDER Viktor, Domajinci 61a - član
 3. VREČIČ Nuša, Skakovci 15 - član
 4. NEMEC Dejan, Gerlinci 23 - član
 5. BARANJA Danijel, Krašči 77 - član 

2. Odbor za socialo, delo, družino, zdravstvo in romska vprašanja

 1. MADJAR Romana, Cankova 15 - predsednica
 2. JUG Tomaž, Gornji Črnci 32 - član
 3. MARIČ Darijan, Korovci 32 - član
 4. BARANJA Danijel, Krašči 77 - član
 5. MERKLIN Silva, Skakovci 18 - član

3. Odbor za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

 1. KORNHAUSER Branko, Topolovci 18 - predsednik
 2. HORVAT Janko, Skakovci 34 - član
 3. PEČIČ Jernej, Krašči 52 - član
 4. VOGRINČIČ Brigita, Krašči 52 - član
 5. HAJDINJAK Matej, Cankova 82a - član

4. Odbor za gospodarstvo, drobno gospodarstvo, razvojne projekte in razpise

 1. ROJKO Robert, Korovci 35a - predsednik
 2. GEDER Viktor, Domajinci 61a - član
 3. HORVAT Janko, Skakovci 34 - član
 4. KOVAČ Darko, Gerlinci 33 - član
 5. OSTERC Milan, Cankova 1 - član

5. Odbor za šolstvo, predšolsko vzgojo, kulturo, šport in informiranje

 1. GEDER Viktor, Domajinci 61a - predsednik
 2. HAJDINJAK Monika, Cankova 82a - član
 3. PERGAR Anita, Korovci 36a - član
 4. MARIČ Jernej, Krašči 9 - član
 5. JUG Tomaž, Gornji Črnci 32 - član

6. Odbor za turizem, gostinstvo in trgovino

 1. HAJDINJAK Monika, Cankova 82a - predsednik
 2. VOGRINČIČ Brigita, Krašči 52 - član
 3. BENKIČ Borut, Cankova 8 - član
 4. HARI Doroteja, Korovci 31 - član
 5. ČERPNJAK Franc, Gerlinci 37 - član

7.  Odbor za financiranje, proračun in finance

 1. VOGRINČIČ Brigita, Krašči 52 - predsednik
 2. MADJAR Romana, Cankova 15 - član
 3. HAJDINJAK Monika, Cankova 82a - član
 4. mag. FUJS Karmen, Korovci 35a - član
 5. BERTALANIČ Mario, Gornji Črnci 7 - član

8. Odbor za razpolaganje sredstev požarnega sklada

 1. JUG Tomaž, Gornji Črnci 32 - predsednik
 2. ROJKO Robert, Korovci 35a - član
 3. SMODIŠ Ivan, Cankova 13 - član
 4. MIHOLIČ Matej, Skakovci 40a - član
 5. VOGRINČIČ Simon, Domajinci 47 - član

9. Odbor za spremljanje položaja Romske skupnosti

 1. BARANJA Danijel, Krašči 77 - predsednik
 2. LAPOŠA Alojz, Gerlinci 12 - član
 3. ČERPNJAK Franc, Gerlinci 37 - član
 4. BARBARIČ Ernest, Gornji Črnci 38b - član
 5. FLISAR HORVAT Jožica, Cankova 88b - član
 6. BARANJA Milan, Gornji Črnci 24 - član

_______________________________________________________________________________

 

2. KOMISIJE

1. Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja 

 1. ROJKO Robert, Korovci 35a
 2. MADJAR Romana, Cankova 15
 3. LAPOŠA Alojz, Gerlinci 12

2. Komisija za priznanja in nagrade

 1. HORVAT Janko, Skakovci 34 - predsednik
 2. HARI Alojz, Gornji Črnci 14 - član
 3. ČERPNJAK Franc, Gerlinci 37 - član

3. Komisija za pritožbe

 1. KORNHAUSER Branko, Topolovci 18 - predsednik
 2. JUG Tomaž, Gornji Črnci 32 - član
 3. PEČIČ Doris, Krašči 52 - član

4. Komisija za statutarna in pravna vprašanja

 1. ROJKO Robert, Korovci 35a - predsednik
 2. mag. BOKAN Slavko, Skakovci 58 - član
 3. HAJDINJAK Monika, Cankova 82a - član


 

3. SVETI

1. Svet za varstvo najemnikov neprofitnih stanovanj

 1. LAPOŠA Alojz, Gerlinci 12 - član
 2. MADJAR Romana, Cankova 15 - član
 3. ŽALMAN Polonca, Cankova 25 - član

2. Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu

 1. LAPOŠA Alojz, Gerlinci 12 - predsednik
 2. ŠINKO Danijel, Cankova 74c - član
 3. KORNHAUSER Branko, Topolovci 18 - član

_______________________________________________________________________________

 

NADZORNI ODBOR

 1. BALIGAČ Renata, Gerlinci 8 - predsednik
 2. BAGOLA Simon, Korovci 35a - član
 3. PÖRŠ Alojz, Cankova 77 - član

_______________________________________________________________________________

 

SVET ŠOLE

 1. VOGRINČIČ Brigita, Krašči 52
 2. SAPAČ Simona, Skakovci 57
 3. NEMEC Dejan, Gerlinci 23

_______________________________________________________________________________

 

Sosvet načelnika Upravne enote

 1. KACIJAN Danilo, Cankova 19b

_______________________________________________________________________________

 

 

Zemljevid

Občina Cankova v Sloveniji

Fotogalerija