Občina Cankova Občina Cankova

Informacije javnega značaja

Kontakt

Občina Cankova
Cankova 25
9261 Cankova

T: 02/540-93-70 – tajništvo
T: 02/540-93-77 – župan
F: 02/540-93-78

E: tajnistvo@obcina-cankova.si
I: www.cankova.si


Občina Cankova - Facebook

 

Delovni čas Občinske uprave

Ponedeljek:   od 7. do 15. ure
Torek: od 7. do 15. ure
Sreda: od 7. do 17. ure
Četrtek: od 7. do 15. ure
Petek:

od 7. do 13. ure

 

Uradne ure Občinske uprave

Ponedeljek:   od 7. do 15. ure
Torek: od 7. do 15. ure
Sreda: od 7. do 17. ure
Četrtek: od 7. do 15. ure
Petek:

od 7. do 13. ure

 
 Malica:          od 10. do 10.30 ure

 

 

 

Zemljevid

Občina Cankova v Sloveniji

Daljinsko ogrevanje na lesno biomaso

K izgradnji ogrevalnega sistema na lesno biomaso v naselju Cankova (DOLB Cankova) je Občina Cankova pristopila leta 2003 v sklopu adaptacije in dozidave osnovne šole Cankova. Ker je bilo potrebno obnoviti tudi ogrevalni sistem šole, smo na pobudo občana pristopili k izgradnji omenjenega sistema, s katerim smo načrtovali pokrivanje dobave toplotne energije  za samo šolo in tudi okoliškim zgradbam v centru naselja Cankova ter tako prispevati svoj delež k razbremenjevanju okolja z emisijami CO2 v ozračje.


Občina Cankova kot lastnik DOLB Cankova je z ogrevanjem pričelo v kurilni sezoni 2003/04. V tej kurilni sezoni so se na sistem priključili občinska zgradba, gasilski dom, osnovna šola, vrtec in župnišče, leto kasneje cerkev, z razširitvijo sistema pa so se v kurilni sezoni 2005/06 priključili Mercator in 5 stanovanjskih hiš, kasneje pa še 6 stanovanjskih hiš. Tako je skupno priključenih 7 javnih objektov in 11 stanovanjskih stavb.


Od leta 2005 do 2010 je DOLB Cankova upravljalo Javno komunalnemu podjetju KomunalCA d.o.o., od leta 2011 pa Režijski obrat Občine Cankova.

V letu 2019 se je za upravljanje DOLB Cankova podelila koncesija, in sicer Sončni zadrugi  z.b.o., so.p., v letu 2020 pa se je izvedla tudi nadgradnja in razširitev sistema, skupaj z izgradnjo nove kotlovnice in namestitvijo novega kotla. 

 

DOLB Cankova - opis projekta

V občini Cankova že vse od leta 2003 deluje sistem daljinskega ogrevanja na lesno biomaso DOLB Cankova. Sistem je bil pred pričetkom projekta prenove neučinkovit in precej dotrajan, ter potreben celovite prenove.

Tako se je v letu 2019 pričelo s pripravami na projekt nadgradnje in širitve obstoječega sistema DOLB Cankova. Za omenjeni projekt je občina podelila koncesijo Sončni zadrugi, pri čemer bo po prenovi Sončna zadruga s sistemom upravljala 25 let.

Z izvedbo nadgradnje se je pričelo leta 2020. Ključen del nadgradnje sistema DOLB Cankova predstavlja nova kotlovnica, kjer je inštaliran kotel moči 500 kW s sistemom SPTE tehnologije ORC. Poleg 500kW kotla je za izravnavanje konic postavljen še 10.000L akumulator toplote.

Poleg nove kotlovnice ostaja v kotlovnici OŠ v funkciji tudi stari kotel na lesno biomaso KIV moči 830 kW. Kotel bo predstavljal rezervo za primer izpada delovanja novega kotla.

V sklopu projekta nadgradnje in širitve obstoječega sistema DOLB Cankova se je širilo tudi toplovodno omrežje. Širitev se je izvedla predvsem na območju, kjer že poteka obstoječa trasa toplovoda. Zaradi pričakovanega povečanega odjema toplotne energije je predvidena nadgradnja toplovoda in toplotnih postaj predvsem na območjih, kjer je prišlo do novih priklopov.

 

Kot energent se uporabljajo lesni sekanci. 

 

 

 

Koledar prireditev

Fotogalerija