Občina Cankova Občina Cankova

Informacije javnega značaja

Kontakt

Občina Cankova
Cankova 25
9261 Cankova

T: 02/540-93-70 – tajništvo
T: 02/540-93-77 – župan
F: 02/540-93-78

E: tajnistvo@obcina-cankova.si
I: www.cankova.si


Občina Cankova - Facebook

 

Delovni čas Občinske uprave

Ponedeljek:   od 7. do 15. ure
Torek: od 7. do 15. ure
Sreda: od 7. do 17. ure
Četrtek: od 7. do 15. ure
Petek:

od 7. do 13. ure

 

Uradne ure Občinske uprave

Ponedeljek:   od 7. do 15. ure
Torek: od 7. do 15. ure
Sreda: od 7. do 17. ure
Četrtek: od 7. do 15. ure
Petek:

od 7. do 13. ure

 
 Malica:          od 10. do 10.30 ure

 

 

 

Zemljevid

Občina Cankova v Sloveniji

Daljinsko ogrevanje na lesno biomaso

K izgradnji ogrevalnega sistema na lesno biomaso v naselju Cankova (DOLB Cankova) je Občina Cankova pristopila leta 2003 v sklopu adaptacije in dozidave osnovne šole Cankova. Ker je bilo potrebno obnoviti tudi ogrevalni sistem šole, smo na pobudo občana pristopili k izgradnji omenjenega sistema, s katerim smo načrtovali pokrivanje dobave toplotne energije  za samo šolo in tudi okoliškim zgradbam v centru naselja Cankova ter tako prispevati svoj delež k razbremenjevanju okolja z emisijami CO2 v ozračje.


Občina Cankova kot lastnik DOLB Cankova je z ogrevanjem pričelo v kurilni sezoni 2003/04. V tej kurilni sezoni so se na sistem priključili občinska zgradba, gasilski dom, osnovna šola, vrtec in župnišče, leto kasneje cerkev, z razširitvijo sistema pa so se v kurilni sezoni 2005/06 priključili Mercator in 5 stanovanjskih hiš, kasneje pa še 6 stanovanjskih hiš. Tako je skupno priključenih 7 javnih objektov in 11 stanovanjskih stavb.


Od leta 2005 do 2010 je DOLB Cankova upravljalo Javno komunalnemu podjetju KomunalCA d.o.o., od leta 2011 pa Režijski obrat Občine Cankova.


Kot energent se uporabljajo lesni sekanci. Toplotna energija se dobavlja v času kurilne sezone, tj. od oktobra do maja. Skozi kurilno sezono sistem proizvede cca. 550.000 kWh toplotne energije in porabi cca. 1.500 m3 lesnih sekancev.


Cena za ogrevanje je sestavljena iz dveh delov, to je iz fiksnega in variabilnega dela. Cena za fiksni del znaša 1,553 €/KW (z DDV 1,895 €/KW) priključne moči, cena za variabilni del pa znaša 0,043 €/kWh (z DDV 0,053 €/kWh) porabljene toplotne energije.

 

Odlok o oskrbi s toplotno energijo iz omrežja daljinskega ogrevanja

 

Fotogalerija