Občina Cankova Občina Cankova

Informacije javnega značaja

Kontakt

Občina Cankova
Cankova 25
9261 Cankova

T: 02/540-93-70 – centrala
T: 02/540-93-77 – župan
T: 02/540-93-72 – direktor
F: 02/540-93-78
E: tajnistvo@obcina-cankova.si
I: www.cankova.si
Občina Cankova - Facebook

Uradne ure Občine Cankova

Ponedeljek: od 8.00 do 14.00 ure
Torek: od 8.00 do 14.00 ure
Sreda: od 7.00 do 17.00 ure
Četrtek: /
Petek: od 8.00 do 13.00 ure

Kanalizacija

Kanalizacijski sistem je v občini zgrajen:

  • I. faza - v naselju Cankova, ki se je gradil v letih 1997-01. Nanj je priključenih večina gospodinjstev naselja Cankova. Čistilna naprava s pretočnim bazenom meteornih voda je locirana ob potoku Kučnica pri mejnem prehodu Cankova. Na osnovi priporočila meddržavne komisije za Muro je bil izbran tip čistilne naprave mehansko – biološkega čiščenja, medtem ko je kanalizacijski sistem zgrajen kot mešani sistem - za odvodnjo odpadnih in meteornih voda.
  • II faza- v naseljih Korovci in Skakovci, del naselja Korovci in romsko naselja Domajinci pri Lovskem domu, ki se je gradil v letih 2013-16, ki je speljana na čistilno napravo Cankova, katera je bila v tem projektu nadgrajena,
  • v romskem naselju Cankova - Hankovi z rastlinsko čistilno napravo,
  • v romskem naselju Domajinci z rastlinsko čistilno napravo,
  • v romskem naselju Gornji Črnci - Cankova z rastlinsko čistilno napravo,
  • v romskem naselju Krašči - Les z rastlinsko čistilno napravo,
  • v delu naselja Gerlinici (zaselek Sombotel) z rastlinsko čistilno napravo.

Izvajalec gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih in padavinskih voda je podjetje Varinger d.o.o. iz Maribora.


V ostalih naseljih se odplake odvajajo v največkrat slabo urejene greznice ali pa kar v obcestne jarke in vodotoke. Ker se je Slovenija ob vstopu v EU zavezala, da bo najkasneje do leta 2017 uredila kanalizacijski sistem in s tem prispevala k varstvu površinskih in podzemnih voda, bo občina sledila državnemu načrtu reševanja te problematike. Vendar bo predstavljala izgradnja ustreznega kanalizacijskega sistema na celotnem območju velik finančni zalogaj, predvsem iz razloga, ker je naseljenost v večini naselij precej razdrobljena.

Sklep o priključitvi obstoječih objektov na vodovodno in kanalizacijsko omrežje na območju Občine Cankova

 

Zemljevid

Občina Cankova v Sloveniji

Fotogalerija

Krajevni urad Cankova

Informacije o delovnem času Krajevnega urada Cankova dobite pri

matičarki Majdi Makovec - (02) 513-12-74

ali na Občini Cankova - (02) 540-93-70.


Preberi več