Občina Cankova Občina Cankova

Informacije javnega značaja

Kontakt

Občina Cankova
Cankova 25
9261 Cankova

T: 02/540-93-70 – centrala
T: 02/540-93-77 – župan
T: 02/540-93-72 – direktor
F: 02/540-93-78
E: tajnistvo@obcina-cankova.si
I: www.cankova.si
Občina Cankova - Facebook

Uradne ure Občine Cankova

Ponedeljek: od 8.00 do 14.00 ure
Torek: od 8.00 do 14.00 ure
Sreda: od 7.00 do 17.00 ure
Četrtek: /
Petek: od 8.00 do 13.00 ure

Vodovod

Pomurski vodovod sistema B - spletna stran projekta

Pomurski vodovod sistema B - uradna spletna stran

Skupinski vodovod Krašči - Domiter

 

Oskrba z zdravo pitno vodo predstavlja na našem območju že nekaj časa osrednji regijski problem. Poleg primanjkovanja vode v zasebnih zajetjih je vprašljiva tudi sama kakovost vode, ki je na našem kmetijskem področju onesnažena tako kemično (pesticidi), kakor biološko (fekalne odplake). 


Omrežje mestnega vodovoda Murska Sobota je speljano v naselju Cankova in Skakovci ter deloma v naseljih Domajinci in Krašči. Na omenjeni sistem je tako priključenih 660 oz. 32 % prebivalcev občine. Ta voda se redno kontrolira in je ustrezne kvalitete. 

Preostalih 68 % prebivalcev se oskrbuje s pitno vodo iz lastnih zajetij, katerih kvaliteta vode ni nadzorovana - deloma je nadzorovana le pri 4 skupinskih vodovodih, na katere je priključeno 11% prebivalcev.

Poleg nenadzorovane kakovosti vode in v glavnem tehnično slabo urejenih zajetij, okrog katerih ni urejenih vodovarstvenih pasov, pa prestavlja velik problem  tudi primanjkovanje vode v teh zajetjih. Primanjkljaj pitne vode se začasno rešuje z dovozi vode iz mestnega vodovoda z gasilskimi cisternami.


Glede na slabo stanje oskrbe z zdravo pitno vodo si občina v sodelovanju z državnimi institucijami že  dobršen čas prizadeva za reševanje te problematike, izgradnja vodovodnega sistema na celotnem območju občine pa predstavlja tudi osrednji srednjeročni razvojni načrt.

Izbradnja pomurskega vodovodnega sistema B je potekala v letih 2014 - 2015. V letu 2016 so se na omrežje priključili občani naselja Korovci. Pričakuje se, da se bodo v letu 2017 na sistem lahko priključila še vsa ostala gospodinjstva v Občini Cankova, razen v vasi Gerlinci, kjer bo izgradnja vodovoda potekala v drugi fazi.

 

Sklep o priključitvi obstoječih objektov na vodovodno in kanalizacijsko omrežje na območju Občine Cankova

Sklep o sprejemu elaborata o oblikovanju cene storitev gospodarske javne službe oskrba s pitno vodo v Občini Cankova

Sklep o določitvi višine subvencioniranja cene storitev obvezne občinske gospodarske javne službe oskrba s pitno vodo v Občini Cankova

Zemljevid

Občina Cankova v Sloveniji

Fotogalerija

Krajevni urad Cankova

Informacije o delovnem času Krajevnega urada Cankova dobite pri

matičarki Majdi Makovec - (02) 513-12-74

ali na Občini Cankova - (02) 540-93-70.


Preberi več